Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja | Department of Animal Hygiene, Behaviour and Welfare |

O Zavodu

Predstojnica Zavoda: Izv. prof. dr. sc. Kristina Matković

U Zavodu su zaposlena četiri nastavnika, viši tehničar i pomoćni tehnički suradnik. Zavod sudjeluje u izvedbi tri obvezna, tri obvezna izborna i tri izborna predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Zavod je također uključen i u izvedbu poslijediplomskog studija i tečajeva za trajnu izobrazbu. U sklopu Zavoda nalaze se Laboratorij za analizu zdravstvene ispravnosti vode za piće, površinskih i otpadnih voda te Laboratorij za testiranje mikroklime u objektima za smještaj životinja, kao i svim objektima vezanim za animalnu proizvodnju.

Zavod je osnovan 11. studenoga 1948. godine kao Zavod za Zoohigijenu. Od 1. veljače 1995. godine naziv Zavoda promijenjen je u Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju.

detaljnije…